izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Administratīvo pārkāpumu statistika

Sadaļā “Administratīvo pārkāpumu statistika” ir pieejama  ceturkšņa statistiska par Iepirkumu uzraudzības birojā uzsāktām resoriskām pārbaudēm un administratīvo pārkāpumu lietvedībām, kas uzsāktas uz iesnieguma pamata vai pēc Iepirkumu uzraudzības biroja iniciatīvas, par iespējamiem Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma pārkāpumiem. Statistikā apkopota informācija par administratīvo pārkāpumu lietvedību un resorisko pārbaužu skaitu kopā, to uzsākšanas pamatiem, pieņemtajiem lēmumu veidiem, piemērotajiem soda veidiem un konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, izdalot tos pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem.

 

Ceturksnis Metadati 30.04.2020

UZ AUGŠU