izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Semināri 2010-2011

2011.gada 8.decembrī notika Iepirkumu uzraudzības biroja Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem rīkotais seminārs “Problēmas Eiropas Savienības fondu ietvaros rīkotajos iepirkumos (Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums)”. Seminārā tika iekļautas šādas tēmas: pirmspārbaudēs biežāk konstatētie pārkāpumi; Publisko iepirkumu likuma 8.prim pantam atbilstošo iepirkumu un “B” daļas pakalpojumu iepirkumu rīkošana; Iepirkumu plānošana, prasību izvirzīšana un piedāvājumu vērtēšana publisko iepirkumu procedūrās, izslēgšanas noteikumu piemērošana.

Prezentācijas pieejams ŠEIT.

 

2011.gada 24.novembrī notika Iepirkumu uzraudzības biroja Eiropas Savienības fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu pārstāvjiem rīkotais seminārs “Eiropas Savienības fondu ietvaros rīkoto publisko iepirkumu pārbaudes”.

Prezentācijas pieejams ŠEIT.

 

2011.gada 27.oktobrī notika Iepirkumu uzraudzības biroja sadarbībā ar Latvijas Drošības biznesa asociāciju organizētais seminārs “Apsardzes pakalpojumu iepirkumi (“B” daļas iepirkumi) – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”.

Prezentācijas pieejams ŠEIT.

 

Iepirkumu uzraudzības birojs 2011.gada 15.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas telpās organizēja semināru “Būvdarbu iepirkumi – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”. Seminārā uzstājās gan paši būvnieki, gan pasūtītāji, gan arī Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji.

Prezentācijas pieejams ŠEIT

 

2011.gada 29.martā Iepirkumu uzraudzības biroja organizēja semināru “Mācību un semināru organizēšanas pakalpojumi (“B” daļas iepirkumi) – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”. Seminārā piedalījās iepirkumu veicēji un citi interesenti, kas saistīti ar mācību un semināru pakalpojumu iepirkumiem.

Prezentācijas pieejams ŠEIT.

 

2010.gada 29. novembrī notika seminārs "Projektēšana - problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”. kuru organizēja Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību. Semināra mērķis bija sniegt gan teorētisku, gan praktisku ieskatu projektēšanas iepirkumu norisē sākot no atbilstošas iepirkuma metodes izvēles līdz līguma slēgšanai, konstatējot biežāk sastopamās problēmas un meklējot to risinājumus.

Prezentācijas pieejams ŠEIT.

 

Semināri par Elektronisko iepirkumu sistēmu

Valsts reģionālā attīstības aģentūra (VRAA) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) rīkoja reģionālo semināru ciklu "Elektronisko iepirkumu sistēma – priekšrocības un efektivitāte". Semināri notika Kuldīgā, Jēkabpilī un Rīgā. Šo semināru mērķauditorija – pašvaldību iestāžu darbinieki un citi interesenti, kuri nodarbojas ar iepirkumu veikšanu.

Semināra dalībniekus iepazīstināja ar jauno Elektronisko iepirkumu sistēmu, tās iespējām un priekšrocībām, veicot publiskos iepirkumus. IUB pārstāvji iepazīstināja klausītājus ar centralizēta iepirkuma priekšrocībām, kā arī informēja par aktualitātēm un atbildēja uz jautājumiem.

Prezentācijas

- M.Krastiņš, VRAA direktors, “Elektronisko iepirkumu sistēmas efektivitāte”

- D.Gaile, IUB Metodoloģijas departamenta direktore, “Valsts un pašvaldību iepirkumu centralizācija”

- O.Fiļipovičs, VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors, “Pilnveidotā elektronisko iepirkumu sistēma – jaunas iespējas un priekšrocības”

Semināri notika Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība" ietvaros.

 

25. februārī notika nacionālā konference "Zaļais publiskais iepirkums - vadi pārmaiņas!"

Šo konferenci organizēja Iepirkumu uzraudzības birojs un Vides ministrija sadarbībā ar Starptautiskās darba organizācijas starptautisko mācību centru (ITCILO). Tas ir viens no pasākumiem projektā, kurā iesaistītas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis un ko atbalsta Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts ar mērķi praksē realizēt Eiropas Savienības zaļā publiskā iepirkuma politiku. Konferences mērķis bija veicināt izpratni par Eiropas Komisijas realizēto zaļā publiskā iepirkuma politiku un sekmēt labās iepirkumu prakses attīstību Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Pasākumā piedalījās 110 dalībnieki no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferenci atklāja Vides ministrs R. Vējonis. Uzrunu teica arī Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs A. Tiknuss. Konferencē ar prezentācijām piedalījās eksperti no Vides ministrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, kā arī nozaru speciālisti.

Prezentācijas

- A. Burja – Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts “EU GPP policy”

- M. T. Pisani - ITCILO “Guide to the EC GPP toolkit”

- L. Osis – Vides ministrija “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta Ieviešanas vienības eksperts “

- D. Gaile - Iepirkumu uzraudzības birojs “Vides prasību izmantošana publiskajā iepirkumā”

- K. Zubkāne - Iepirkumu uzraudzības birojs “Zaļā publiskā iepirkuma principi praksē”

- O. Fiļipovičs Valsts Reģionālās attīstības un aģentūra “Elektronisko iepirkumu sistēma zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai”

- A. Kursiša – Passive House Latvija “Vides prasības projektēšanas un būvniecības iepirkumos”

UZ AUGŠU