izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

ES Tiesas spriedumi

Šajā sadaļā piedāvājam iepazīties ar Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma noslēgšanai – Eiropas Kopienu Tiesa) praksi publisko iepirkumu jomā. Spriedumi pieejami hronoloģiskā kārtībā, sākot ar jaunākajiem, norādīta informācija par katra sprieduma pieņemšanas datumu, lietas numuru un dalībniekiem, kā arī Eiropas Savienības Tiesas izmantotajiem atslēgas vārdiem, sprieduma rezolutīvā daļa un saite uz sprieduma tekstu.

Izmantojot spriedumus, plašākai informācijai iesakām iepazīties ar pilnu sprieduma tekstu Oficiālajā Eiropas Savienības Tiesas mājaslapā - http://curia.europa.eu/.

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi (XLS) (atjaunots 01.07.2020.)                                                                               
Acrobat Reader fails Eiropas Savienības Tiesas spriedumi (PDF) (atjaunots 01.07.2020.)

 

Augstākā tiesa publicējusi Eiropas Savienības Tiesas prakses apkopojumu Publisko iepirkumu lietās, kuras  mērķis ir strukturēti apkopot nozīmīgākās Eiropas Savienības Tiesas 2016.gada un 2017.gada pirmā pusgada spriedumu atziņas un prakses piemērus publisko iepirkumu lietās, ļaujot interesentiem vienuviet iepazīties ar aktuālo tiesas praksi un tādējādi palīdzot vienveidot publisko iepirkumu tiesību normu izpratni un piemērošanu.

Apkopojums ir papildinājums Augstākās tiesas 2017.gada prakses apkopojumam publisko iepirkumu jomā 2004-2017, maksimāli saglabājot tādu pašu struktūru.

 

Publisko iepirkumu lietas: Eiropas Savienības Tiesas prakse. 2016.gads - 2017.gada pirmais pusgads

UZ AUGŠU