izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Korupcijas un krāpšanas novēršana iepirkumos

Korupcijas apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) norāda, ka iepirkumos svarīgi ir identificēt un mēģināt novēst korupcijas gadījumus. Tāpat KNAB lūdz informēt par koruptīviem gadījumiem: bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70, plašāka informācija http://www.knab.gov.lv/

KNAB sagatavojis un savā tīmekļvietnē publicējis skaidrojumu, vai Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums ir uzskatāms par atklātu konkursu saistībā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu.

Skaidrojums

Lai varētu atpazīt iespējamos pārkāpumus vai krāpšanas gadījumus, aicinam iepirkuma veicējus iepazīties ar Eiropas Komisijas Informatīvo paziņojumu par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem, kurā ar piemēriem aprakstīti krāpšanas gadījumu indikatori (18.02.2019.)

  

Krāpšanas apkarošana

 Līgumā par Eiropas Savienības (ES) darbību*, kā arī ES fondu īstenošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos ir noteikts, ka ES un tās dalībvalstīm jānovērš visas nelikumīgas darbības, kas ietekmē ES finanšu intereses, tai skaitā jāveic atbilstoši krāpšanas apkarošanas pasākumi.

Finanšu ministrijas kā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes mājaslapā pieejama detalizēta informācija par krāpšanas apkarošanā iesaistītajām institūcijām:

  1. Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF),
  2. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību un informācijas apriti ar OLAF, Latvijā ir izveidots Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS) un tā funkcijas īsteno Finanšu ministrija.
  3. kā arī saistošie normatīvie akti.

 

 Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) aicina sniegt informāciju par krāpšanas vai neatbilstību gadījumiem, kas konstatēti Eiropas Savienības līdzekļu administrēšanas procesā. 

 Ziņot var anonīmi ikvienā no 24 oficiālajām ES valodām (papildu informācija - angļu valodā).

Ziņot interneta vietnē (https://fns.olaf.europa.eu/)

Adrese e-pasta sūtījumiem (OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu)
Adrese ziņojumu sūtīšanai pa pastu :
OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Brussels
Belgium

 

* līguma 310.panta 6. punktā un 325.pantā.

UZ AUGŠU