izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iesniegt statistiku

Informācija par pārskatu iesniegšanu

Autorizējoties Publikāciju vadības sistēmā, sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana” ir iespējams elektroniski sagatavot un iesniegt šādus pārskatus:

saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 102 „Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”:

  • 1-PIL „Publisko iepirkumu gada pārskats”;
  • 2-SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem”;
  • 3-ADJIL „Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā”;
  • 4-ADJIL/SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības jomā”;
  • 5-PPPL „Pārskats par koncesijas līgumiem”.

Publikāciju vadības sistēmā ir pieejamas pārskatu aizpildīšanas vadlīnijas, kurās ir norādīta informācija kvalitatīvu statistikas datu iesniegšanai. Neskaidrību gadījumā pārskatu aizpildītāji var rakstīt uz e-pastu atbalsts@iub.gov.lv vai sazināties pa tālruņiem 67326706, 67326708.

Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var reģistrēties Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Iestādes reģistrācija (PIL, SPS, ADJIL)”. Aizpildītais pieteikums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (nosūtot uz e-adresi vai e-pastu pasts@iub.gov.lv) vai jāizdrukā un parakstīts un apzīmogots tā oriģināls jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam pa pastu uz adresi Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010. Pieteikums tiek apstrādāts triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas (lai paātrinātu apstrādes procesu, pieteikumu papildus var nosūtīt ieskenētā veidā uz e-pastu pasts@iub.gov.lv).

 

UZ AUGŠU