izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Augstākās tiesas prakse

Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās 2004 - 2017 veidots uz pirmā Augstākās tiesas prakses apkopojuma publisko iepirkumu lietās, kas izstrādāts 2014.gadā un papildināts 2015.gadā, pamata. Apkopojums papildināts ar tiesas nolēmumiem, kuri stājušies spēkā laikā no 2015.gada novembra līdz 2017.gada jūnijam.

Apkopojumā izmantoti nolēmumi, kas pieņemti saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, tāpat izmantoti arī nolēmumi, kas pieņemti saistībā ar koncesijas procedūru.

Augstākā tiesa papuldus publicējusi arī Eiropas Savienības Tiesas prakses apkopojumu Publisko iepirkumu lietās, kuras  mērķis ir strukturēti apkopot nozīmīgākās Eiropas Savienības Tiesas 2016.gada un 2017.gada pirmā pusgada spriedumu atziņas un prakses piemērus publisko iepirkumu lietās.

 

Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās 2004 - 2017

Publisko iepirkumu lietas: Eiropas Savienības Tiesas prakse. 2016.gads - 2017.gada pirmais pusgads

 

Augstākās tiesas administratīvo lietu departaments savā tīmekļvietnē publicē lēmumus un spriedumus publisko iepirkumu lietās 

UZ AUGŠU