izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Zaļais iepirkums Eiropas Savienībā

Līdz ar publisko iepirkumu direktīvu  2014/24/ES un 2014/25/ES pārņemšanu nacionālajā likumdošanā  radīts tiesiskais pamats „zaļā iepirkuma” organizēšanai. Atbilstoši publiskā iepirkuma direktīvām un nacionālajiem likumdošanas aktiem, pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji publiskajos iepirkumos izvirza vides prasības piegādātāju spējām, iekļaujot tās iepirkuma priekšmetu tehniskajās specifikācijās, tostarp izmatojot attiecīgus standartus un ekomarķējumus, kā arī iekļauj vides un energoefektivitātes faktorus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijos.

Lai palīdzētu dalībvalstu iepirkumu speciālistiem ieviest zaļās prasības iepirkumos, Eiropas Komisija 2016.gada aprīli izdeva zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmata "Buying Green! - A Handbook on green public procurement" (latviski pdf).

Eiropas Komisijas jaunumu lapā ir pieejama informācija par dažādu nozaru veiktajam ierakstiem, ziņām, kā arī visiem biļeteniem dažādās jomās, kuru saņemšanai jāpierakstās listē, nosūtot e-pastu. Ikmēneša biļetenu par zaļo publisko iepirkumu izveido un publicē ZPI palīdzības dienests (GPP Helpdesk), kura saņemšanai jāpierakstās tīmekļvietnē.

Tāpat Eiropas Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, izstrādāja un savā tīmekļvietnē publicēja konkrētus piemērus un labo praksi, kā var piemērot vides aizsardzības kritērijus publiskajos iepirkumos. Piemēri izstrādāti ņemot vērā dažādu dalībvalstu pieredzi un savstarpēji konsultējoties par piemēru izvēloties populārākās publisko iepirkumu preces un pakalpojumus. Kritēriji tiek regulāri pārskatīti un aktualizēti, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un iegūto pieredzi.

Pārtikas un ēdināšanas pakalpojumi (tiek pārskatīti)
Kritēriji elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, ko izmanto veselības aprūpes nozarē (veselības aprūpes EEI)
Kopēšanas un grafiskais papīrs
Biroja IT aprīkojums (atjaunots 2016.gadā)
Mēbeles (atjaunots 2017.gadā)
Attēlveides iekārtas
Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi (tiek pārskatīti)
Dārzkopības preces un pakalpojumi
Tekstilizstrādājumi un tekstilpakalpojumi (atjaunots 2017.gadā)
Transports
Elektroenerģija
Būvniecība (atjaunots 2016.gadā)
Sienu paneļi
Telpu apgaismojums
Ūdens sildītāji
Koģenerācija
Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana (atjaunots 2016.gadā)
Ceļu apgaismojums un luksofori

UZ AUGŠU