izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Zaļais iepirkums Latvijā

Latvijā par zaļā iepirkuma veicināšanu atbildīga ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kura izstrādāja Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015.-2017.gadam (pieejams arī Zaļā publiskā iepirkuma sadaļā VARAM tīmekļvietnē).
VARAM tīmekļvietnē pieejams Aprites cikla izmaksu kalkulators, kas piemērojams spuldzēm, datoriem, monitoriem un drukas iekārtām. 

VARAM gan 2015.gada, gan 2016.gada nogalē organizēja reģionālo semināru ciklu, lai vecinātu zaļā publiskā iepirkuma popularitāti un sniegtu padomus dažādu kritēriju piemērošanā iepirkumos. Semināros ar prezentācijām piedalījās arī IUB speciālisti.
Prezentācijas un Rīgas semināra videoieraksti pieejami VARAM tīmekļvietnē

Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF) noslēdza programmas Intelligent Energy Europe finansētu projektu PRIMES. Projekta mērķis bija veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma principa ieviešanā, pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros: ēku atjaunošana; transports; skolu un citu publisko ēku aprīkojums; biroja aprīkojums; iekštelpu, āra un ielas apgaismojums un citās.
Projekta ietvaros notika vairāki semināri. Prezentācijas un video.

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” starptautiskā projekta „Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām / GreenS” ietvaros ir sagatavojuši zaļo publisko iepirkumu tehniskos dokumentus (tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriju piemērus) trīs preču grupās:
·         Gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai (tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji);
·         Datori un datorekrāni (tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji);
·         Transportlīdzekļi (tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji).
Dokumentos ir iekļautas zaļā iepirkuma prasības kopā ar ieteikumiem par verifikāciju, pamatojumiem un citu pasūtītājam domātu informāciju, kā arī metodiskie norādījumi vērtēšanai. IUB atgādina, ka prasības un ieteikumi piemērojami, vienlaikus rūpīgi ievērojot publisko iepirkumu norisi regulējošo tiesību aktu prasības. 

UZ AUGŠU