izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Semināri 2017-2020

Iepirkumu uzraudzības birojs 2020.gada 27.maijā rīkoja tiešsaistes diskusiju “Ideju sēja”, kurā tika pārrunāta sociāli atbildīga iepirkuma un inovāciju iepirkuma iedzīvināšana, kā arī to turpmākā attīstībā publisko iepirkumu sistēmā kopumā.

Semināra prezentācijas un video

Iepirkumu uzraudzības birojs 2020.gada 30.aprīlī rīkoja vebināru "Iepirkuma līguma grozījumi".

Semināra prezentācijas un video

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar AS "Latvenergo" un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju 2020. gada 12. februārī rīkoja semināru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu aktualitātes” 

Semināra prezentācijas un video

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018.gada 14. un 21.novembrī norisinājās seminārs “Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes

Semināra prezentācijas un video

2019.gada 18.septembrī norisinājās BEREC biroja organizētais seminārs piegādātājiem par Eiropas Savienības institūciju rīkotajiem iepirkumiem

Ziņa IUB tīmekļvietnē un semināra videoieraksts BEREC biroja YouTube kanālā

2019.gada 27.februārī notika seminārs „Iepirkumu veikšanas un līgumu izpildes prakse IKT jomā

Semināra prezentācijas

Šī gada 31.janvārī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) videokonference par administratīvo atbildību publisko iepirkumu jomā.

Videoieraksts LPS tīmekļvietnē

2019.gada 17.janvārī norisnājās Iepirkumu Gada balvas konference

Semināra prezentācijas un video

2018.gada 26.novembrī noslēdzās Konkurences padomes (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) izglītojošu semināru cikls “Par godīgu uzņēmējdarbību”.

Semināra prezentāciju videoieraksti 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ar nozaru ekspertu atbalstu organizēja vairākus seminārus, kuros analizēja līdzšinējo ZPI piemērošanas pieredzi un diskutēja par nepieciešamajiem normatīvā regulējuma vienkāršošanas un metodiskā atbalsta uzlabojumiem.

Semināru video: Zaļā iepirkuma piemērošana ilgtspējīgai būvniecībai (06.11.2018.) un Zaļā iepirkuma piemērošana pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem (30.10.2018.)

2018.gada 14. un 21. novembrī norisinājās semināri “Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes”.

Prezentācijas

No 2018. gada 12. līdz 28. septembrim Ārlietu ministrija  sadarbībā ar Finanšu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Iepirkumu uzraudzības biroju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Valsts ieņēmumu dienestu rīkos lekciju ciklu “Sankciju likuma efektīva ieviešana Latvijā”.

Lekciju materiāli

2018.gada 25.jūlijā Latvijas Pašvaldību savienībā notika diskusija "Starptautisko un LR nacionālo sankciju likuma piemērošana iepirkumu organizēšanā pašvaldībās"

Prezentācijas un video

2018.gada 6.jūnijā Latvijas Pašvaldību savienībā notika seminārs "Publisko iepirkumu likuma aktualitātes" 

Prezentācija un video

2018.gada 6.martā Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Zemkopības ministriju rīkoja semināru "Pārtikas produktu iepirkumi - pasūtītāju un piegādātāju sadarbības pieredze".

Prezentācijas un prezentāciju video

2018.gada janvārī norisinājās Iepirkumu Gada balvas konference

Prezentācijas un prezentāciju video 

2017.gada 2. un 14.novembrī notika IUB organizētie semināri „Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošanas problēmjautājumi un iepirkumu īstenošanas prakses piemēri”.

Prezentācijas

IUB speciālisti piedalās CFLA semināru ciklā “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Prezentācijas un video ieraksts no semināra Rīgā

2017.gada 25.oktobrī notika Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju veidotajā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) uzņēmējdarbības tīkla diskusija  “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā:  jauna iespēja sociālo izaicinājumu risināšanai!”.

Prezentācijas un videoieraksts

2017.gada 19.maijā notika Latvijas Drošības biznesa asociācijas (LDBA), Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotais seminārs "Apsardzes pakalpojumu iepirkumi-problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos".

Prezentācijas un LDBA izstrādātā relīze

2017.gada 27.aprīlī IUB sadarbībā ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerību rīkoja konferenci "Saimnieciskais izdevīgums būvniecības iepirkumos".

Prezentācijas

Jau 2017.gada februārī Iepirkumu uzraudzības biroja speciālisti vada informatīvos seminārus par jaunā Publisko iepirkumu likuma aktualitātēm 

Prezentācijas un videoieraksts

UZ AUGŠU