izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Sūdzības

Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par Iepirkumu uzraudzības birojā saņemtajiem iesniegumiem par Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma iepirkuma procedūras pārkāpumiem attiecībā uz konkursiem vai sarunu procedūrām, kas ir pieņemti izskatīšanai iesniegumu izskatīšanas komisijā.

Sadaļā „Visas kopā” ir atrodami visi Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtie iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem. Sūdzības iespējams meklēt pēc pasūtītāja, iesniedzēja, iepirkuma nosaukuma, iepirkuma identifikācijas numura. Izvērstajā meklēšanā iespējams meklēt gan pēc iesniegšanas vai izskatīšanas datuma, gan pieņemtā komisijas lēmuma un nozares, kā arī pēc citiem parametriem.

Sadaļā „Statistika” ir pieejama ceturkšņu un gada statistika par Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīšanai pieņemto iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem skaitu kopā, dalījumu pa nozarēm, iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdēs pieņemto lēmumu veidiem un to, vai iesniegums ir par nolikumu vai vērtēšanu, kā arī par atsauktajiem iesniegumiem un iesniegumiem, kuros izbeigta lietvedība. Pieejama arī statistika par konkrētajā gadā izpildītajiem depozīta maksājumiem, ko administrējis Iepirkumu uzraudzības birojs par sūdzību iesniegumu izskatīšanu, norādot skaitu un summu pēc depozīta maksājuma veida un virzības. Informācija, kādā gadījumā iesnieguma iesniedzējam nepieciešams maksāt depozītu, pieejama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/node/652.

UZ AUGŠU