izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Noderīgas saites

Šajā lapā ir apkopota informācija par:

  • citām iepirkumu jomu regulējošo Latvijas iestāžu mājas lapām;
  • ārvalstu sludinājumu datu bāzēm un iepirkumu uzraugu mājas lapām;
  • Latvijas valsts iestāžu mājas lapām.

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra: http://www.vraa.gov.lv/

Elektronisko iepirkumu sistēma: https://www.eiepirkumi.gov.lv/

TED: http://ted.europa.eu/

Tenders Electronic Daily - laikraksta „Official Journal of the European Communities” elektroniskā versija. Satur informāciju par izsludinātiem konkursiem, kuru līgumu paredzamā vērtība ir virs ES noteiktajiem sliekšņiem. Sludinājumu ievietošana ir obligāta ES un EFTA dalībvalstīm. Laikraksts satur arī ASV, Japānas un citu valstu publikācijas. Informācija ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.

SIMAP: http://simap.europa.eu/

Systeme d'Information sur les Marches Publics - Eiropas lielākais informatīva rakstura WWW serveris, kas piedāvā lielu datubāzes kolekciju. Informācija ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.

Riigihangete amethttp://www1.iub.gov.lv/iub/images/1-px-transparent.gif: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/index

Igaunijas valsts iepirkumu pārvaldes mājas lapa.

Viesuju pirkimu tarnyba: http://www.vpt.lt

Lietuvas valsts iepirkumu pārvaldes mājas lapa.

Public Procurement Network (PPN): http://www.publicprocurementnetwork.org/

Eiropas publiskā iepirkuma tīkls ir starptautisks publisko iepirkumu ekspertu pārstāvju sadarbības tīkls, kas iekļauj visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Savienības kandidātvalstis, Eiropas Ekonomiskās asociācijas biedrus un Šveici.

Electronic Bulletin Board of the European Defence Agency: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway

Aizsardzības iepirkumu datu bāze.

Aizsardzības iepirkumi Latvijā: http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

Aizsardzības iepirkumi Latvijā.

LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības departaments: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/

Sākot ar 2003.gada 1.martu Ekonomikas ministrija veic vispārējo būvniecības pārraudzību un koordināciju valstī. Ministrija ir atbildīga par vienotas valsts politikas būvniecībā izstrādi un tās īstenošanu.

Zaļais iepirkums ES: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

The Green Public Procurement in Europe.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs: http://www.knab.gov.lv/

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kurai saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu noteiktas konkrētas funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.

LR Uzņēmumu reģistrs: http://www.ur.gov.lv/

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR) ir administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. UR reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību līgumus un koncesijas, sagatavo likumprojektus politisko partiju un arodbiedrību reģistrēšanai.

Valsts ieņēmumu dienests: http://www.vid.gov.lv/

Galvenie VID izveides mērķi ir: panākt taisnīgākas nodokļu sistēmas izveidi; uzlabot sadarbību ar nodokļu maksātājiem; veidot sabiedrisko domu par nodokļu nomaksas nepieciešamību; izveidot atbilstošu apkalpošanas servisu; samazināt birokrātisko procesu un procedūras; samazināt administratīvos izdevumus.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija: http://www.sprk.gov.lv/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas izveidota un darbojas, lai  enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs regulētu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu – aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu attīstību. Regulators darbojas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un attiecīgo valsts regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: http://www.ptac.gov.lv/

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sāka darboties 1998.gada 1.maijā, lai īstenotu patērētāju tiesību aizsardzību, uzraugot preču tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, tāpat nodrošinot patērētājiem nepieciešamo informāciju un palīdzot patērētājiem risināt radušos konfliktus.

Valsts darba inspekcija: http://www.vdi.lv

Valsts darba inspekcija ir valsts uzraudzības un kontroles iestāde. Tās darbību nosaka „Valsts darba inspekcijas likums”. Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei ir pakļauti komersanti, valsts un pašvaldību iestādes, reliģiskās un sabiedriskās organizācijas, darba devēji un to pilnvarotās personas atbilstoši tām uzticētajiem pienākumiem un pilnvarām, bīstamās iekārtas un to valdītāji, uzņēmumu darba vietas, kā arī jebkuras citas vietas uzņēmumā, kas nodarbinātajam ir pieejamas darba gaitā.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs: http://www.ic.iem.gov.lv/

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus.

Pārtikas un veterinārais dienests: http://www.pvd.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

 Zāļu valsts aģentūra: http://www.zva.gov.lv/?setlang=lv&large=

Zāļu valsts aģentūra ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs: http://www.meteo.lv/

Valsts aģentūra „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) ir LR Vides ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kas darbu uzsāka 2005.gada 1.janvārī. Centrs izveidots, apvienojot Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūru, Latvijas Vides aģentūru un Valsts Ģeoloģijas dienestu. Centra galvenie uzdevumi: vākt un apstrādāt vides informāciju; veikt vides monitoringu un informēt sabiedrību par vides stāvokli; nodrošināt zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu; īstenot valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

Eiropas Komisija: http://ec.europa.eu/index_lv.htm

Oficiālā mājaslapa

Eiropas Komisijas jaunumu lapa: http://ejuz.lv/c3s
Eiropas Komisijas jaunumu lapā ir pieejama informācija par dažādu nozaru veiktajem ierakstiem, ziņām, kā arī visiem biļeteniem dažādās jomās, kuru saņemšanai jāpierakstā listē, nosūtot e-pastu.

PTO (Pasaules Tirdzniecības organizācija): http://www.wto.org

Oficiālā mājaslapa

Informācija par PTO (Pasaules Tirdzniecības organizāciju) LR Ārlietu ministrijas mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/component/content/article?id=27554:kas-ir-pto

Konkurences padomes mājaslapas sadaļa „Izslēgšana no iepirkumu procedūras”: http://www.kp.gov.lv/lv/aizliegtas-vienosanas/Izslegsana-no-iepirkumu-proceduras

Ceļvedis E-Latvijā: https://www.latvija.lv/

Apvienotās Karalistes iepirkumi: https://www.competefor.com/

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus direktorāts: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Eiropas Savienības struktūrfondi: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Latvijas Šveices sadarbības programma: http://www.swiss-contribution.lv/page/1

Publiskā un privātā partnerība: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/par_ppp/ppp_skaidrojums/

UZ AUGŠU