izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Konkurences tiesības

Konkurences padome ir sagatavojusi informatīvu materiālu publiskā iepirkuma veicējiem (pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī finansējuma saņēmējiem) par konkurences tiesību pārkāpumu pazīmēm "Kā atpazīt karteļa vienošanos starp iepirkuma pretendentiem". Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, ka konkurences tiesību būtiski pārkāpumi ir pamats kandidātu un pretendentu izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrās atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantam.

 

Konkurences padome sadarbībā ar Tulkošanas un terminoloģijas centru ir nodrošinājusi tulkojumu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izstrādātajām vadlīnijām karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos (2009.

Konkurences likuma pārkāpums – aizliegta vienošanās – iepirkuma pretendentiem palīdz izvairīties no savstarpējas konkurences un tādējādi nepamatoti paaugstināt cenas, pazemināt piedāvājuma kvalitātes kritērijus vai samazināt iepirkuma rīkotāja izvēli, vienojoties par dalību konkursā. Tādējādi, saskaroties ar šādu pārkāpumu, Jums kā pircējam var nākties maksāt augstāku cenu par sliktāku preci vai pakalpojumu.

Saskaroties ar vadlīnijās minētajām pazīmēm, kas var norādīt uz iepirkuma pretendentu veiktiem likuma pārkāpumiem, lūdzam nekavējoties ziņot Konkurences padomei – iestādes speciālisti atbildēs uz neskaidriem jautājumiem un konsultēs par tālāko rīcību.

 

Konkurences padome izstrādājusi apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu publiskajos iepirkumos paraugus.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu ir dokuments, ar kuru pretendents apliecina, ka savu piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi, kā arī informē pasūitītāju par jebkuru saziņu, kas tam bijusi ar saviem konkurentiem. Šāda informācija mazina aizliegtu vienošanos risku publiskajos iepirkumos.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (word)

 

Konkurences padome (KP) sagatavojusi informatīvu materiālu priekšnoteikumiem publiskas personas – valsts un pašvaldību – līdzdalībai kapitālsabiedrībā, kā arī konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīnijas, kuru mērķis ir veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences likumā, tādējādi stiprinot brīvas un godīgas konkurences ievērošanu valsts un pašvaldību darbībā. Minētie materiāli izmantojami arī, lemjot par darījumu noslēgšanu starp publisku personu un tās kapitālsabiedrību (in house darījumi).



Plašāka informācija pieejama Konkurences padomes tīmekļvietnē

UZ AUGŠU