izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Vadības konsultāciju un mācību pakalpojumu iepirkumi

Biedrība “Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija” ir sagatavojusi ieteikumus pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanas metodoloģiju vadības konsultantu pakalpojumu (ar paredzamo līgumcenu 10 000 – 42 000 euro un paredzamo līgumcenu, kura ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka) un mācību pakalpojumu iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojs ir izvērtējis sagatavotos ieteikumus un uzskata, ka tie ir izmantojami kā palīglīdzeklis vadības konsultāciju un mācību pakalpojumu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanai, vienlaikus tomēr norādot, ka pasūtītājiem, izmantojot šos ieteikumus vadības konsultāciju pakalpojumu iepirkumos, kuru paredzamā līgumcena vienāda ar
42 000 euro (bez PVN) vai lielāka, pirmkārt, papildus jāiekļauj iepirkuma dokumentācijā prasības par informācijas iesniegšanu, lai pārliecinātos, ka uz pretendentiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi, otrkārt, jāņem vērā, ka gan pretendenta, gan tā piedāvājumā norādītā personāla pieredze var tikt apliecināta ar informāciju par būtiskākajiem sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados.

Acrobat Reader fails

Mācību pakalpojumu sniedzēju iepirkuma atlases un vērtēšanas kritēriji (TIEK ATJAUNOTS! )

Acrobat Reader fails

Vadības konsultantu pakalpojumu iepirkuma atlases kritēriji un vērtēšanas metodoloģija iepirkumiem no € 10 000 līdz € 42 000 (Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu) (TIEK ATJAUNOTS! )

Acrobat Reader fails Vadības konsultantu pakalpojumu iepirkuma atlases kritēriji un vērtēšanas metodoloģija iepirkumiem virs € 42 000 (TIEK ATJAUNOTS! )
UZ AUGŠU