izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Auto iepirkumi

2017.gada 1.martā stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.106 Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu kategorijas, uz kurām iepirkumos attiecināmas Publisko iepirkumu likuma 54.panta otro daļu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 21.panta otro daļu minētās prasības, kā arī šo transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku.

MInētie noteikumi aizstāj Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumus Nr.1184 Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu kategorijas, uz kurām iepirkumos attiecināmas Publisko iepirkumu likuma 46.1 pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.pantā minētās prasības, kā arī šo transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku.

Kalkulators  transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai.

Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcija Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība", kas attiecas uz ministrijām, citām centrālām valsts iestādēm un to padotībā esošām iestādēm, kuras nomā vai iegādājas vieglos automobiļus savu funkciju nodrošināšanai.

Acrobat Reader fails

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 46.1 panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta piemērošanu, kā arī transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodikas piemērošanu iepirkumos (tiek atjaunots)

Acrobat Reader fails

Prezentācija “Īpašo noteikumu iepirkumiem autotransporta jomā piemērošana” (29.03.2012.)

pārējās semināra “Automašīnu iepirkumi - problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos” prezentācijas

Acrobat Reader fails

Enerģijas izmaksu aprēķināšanai izmantojamā monetārā vērtība uz vienību (saskaņā ar Noteikumu 9.punktu)

0,0164
UZ AUGŠU