izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

IT iepirkumi

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbojas ar nozaru asociācijām, lai pilnveidotu atsevišķu nozaru iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos. Viena no šādām jomām ir programmatūras izstrādes un informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi.

Lai uzlabotu un atvieglotu iepirkumus IT jomā, nozares asociācijas Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir izstrādājušas IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (SIP) vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā.

IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā (2018)

 

Labās prakses vadlīnijas izstrādātas Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) IT pārvaldības un labās prakses darba grupā, piedaloties Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistiem, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) un publiskā sektora pasūtītāju pārstāvjiem.

Vadlīnijas kā informatīvs materiāls ir paredzētas publiskā sektora pasūtītājiem, kuri organizē programmatūras izstrādes vai informācijas sistēmu uzturēšanas iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka šīm vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.

Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā (2014) (iepirkumiem, kuru veikšanai piemēro PIL, kas bija spēkā līdz 28.02.2017.)  

Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā (2012)

 

"Problēmsituācijas un ieteikumi IT iepirkumu jomā" izstrādājusi Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA), piesaistot Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistus. Šis dokuments satur ieteikumus atsevišķu problemātisku situāciju risināšanai informācijas tehnoloģijas jomas iepirkumos.

Problēmsituācijas un ieteikumi IT iepirkumu jomā (iepirkumiem, kuru veikšanai piemēro PIL, kas bija spēkā līdz 28.02.2017.)

 

semināra “Informācijas tehnoloģiju iepirkumi – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”, kas norisinājās 2012.gada 5.jūlijā, prezentācijas

UZ AUGŠU