izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Biroja finanšu informācija

Iepirkumu uzraudzības biroja tāmes ir pieejamas saskaņā ar Ministru kabineta 11.12.2018 instrukcijas Nr. 8  punktu Nr. 15

Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu aktuālās tāmes

pdf fails Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.*
pdf fails Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem IUB.*
*Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225  "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".
UZ AUGŠU