izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Likumi

 

Publisko iepirkumu likums

(spēkā no 01.03.2017.)

(Public Procurement Law (from 01.01.2019. (.doc))

Publisko iepirkumu likums (spēkā no 01.05.2006. līdz 28.02.2017.)

(Public Procurement Law (from 06.09.2014. till 28.02.2017.(.doc))

Satversmes tiesas 2011.gada 3.novembra spriedums lietā 2011-05-01 „Par Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”

Satversmes tiesas 2010.gada 19.aprīļa spriedums lietā Nr.2009-77-01 „Par Publisko iepirkumu likuma 83.2 panta un pārejas noteikumu 12.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam”

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (spēkā no 01.04.2017.)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (spēkā no 04.09.2010. līdz 31.03.2017.)

(Law On the Procurement of Public Service Providers) (from 04.09.2010. till 31.03.2017.)

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām (spēkā no 24.11.2004. līdz 04.09.2010.)

 

 

 

 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

(Law on Procurement in the Fields of Defence and Security) (.doc)

Grozījumu likumi:

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (19.09.2013. likums)

 

Publiskās un privātās partnerības likums

(Law on Public - Private Partnership (from 18.10.2013))

Grozījumu likumi:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā (19.09.2013.likums)

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā (05.09.2013.likums)

Plašāka informācija par publisko un privāto partnerību pieejama: www.ppp.gov.lv

  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

Ārlietu ministrijas sagatavotā informācija

Latvijas Komercbanku asociācijas sagatavotais uzskates materiāls par sankcijām

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums

Plašāka informācija par Eiropas Savienības fondiem pieejama: www.esfondi.lv

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums

 

UZ AUGŠU