izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Oficiālās statistikas veidlapu iesniegušo iestāžu, uzņēmumu saraksts

Pasūtītāju saraksts, kuri IUB iesnieguši 2019.gada statistikas pārskatu (līdz 01.04.2020.)
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju saraksts, kuri IUB iesnieguši 2019.gada statistikas pārskatu (līdz 02.03.2020.)

Iepirkumu uzraudzības birojs uztur un aktualizē oficiālās statistikas veidlapu iesniegušo iestāžu un uzņēmumu sarakstu. Līdz pārskatu iesniegšanas beigu termiņam saraksts tiek regulāri aktualizēts (pirmdienās), iekļaujot tajā informāciju par iepriekšējā nedēļā iesniegtajiem pārskatiem. Sarakstu uztur un lieto tikai informatīviem mērķiem.

Atgādinām, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.25 pants nosaka, ka par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos paredzētā statistikas pārskata neiesniegšanu noteiktā termiņā vai nepilnīga pārskata iesniegšanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

UZ AUGŠU