izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

IEPIRKUMU VADLĪNIJAS

Sadaļā „Skaidrojumi un ieteikumi” ir sniegti jaunākie skaidrojumi par Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām.

Iepirkumu līgumcenu robežvērtības:

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam:

  01.01.2012.-

31.12.2013.

01.01.2014.-

21.01.2016.

22.01.2016.-

31.12.2017.

01.01.2018.-

31.12.2019.

01.01.2020.
piegādes un pakalpojumi 92 053 lati 134 000 euro 135 000 euro 144 000 euro 139 000 euro
būvdarbi 3 540 500 latu 5 186 000 euro 5 225 000 euro 5 548 000 euro 5 350 000 euro

atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam:

  01.01.2012.-

31.12.2013.
01.01.2014.-

21.01.2016.
22.01.2016.-

31.12.2017.
01.01.2018.-

31.12.2019.
01.01.2020.
piegādes un pakalpojumi 283 240 latu 414 000 euro 418 000 euro 443 000 euro 428 000 euro
būvdarbi 3 540 500 latu 5 186 000 euro 5 225 000 euro 5 548 000 euro 5 350 000 euro

atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam:

  01.01.2012.-

31.12.2013.
01.01.2014.-

21.01.2016.
22.01.2016.-

31.12.2017.
01.01.2018.-

31.12.2019.
01.01.2020.
piegādes un pakalpojumi 283 240 latu 414 000 euro 418 000 euro 443 000 euro 428 000 euro
būvdarbi 3 540 500 lati 5 186 000 euro 5 225 000 euro 5 548 000 euro 5 350 000 euro

Iepirkumu līgumcenu pārskatīšana tiek veikta reizi divos gados, ievērojot Pasaules tirdzniecības organizācijas nolīgumā par valsts iepirkumu, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2004/24/EK un 2004/25/EK, kā arī Publisko iepirkumu likuma 12.pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.pantā noteikto.

Iepirkumu līgumcenu robežvērtības noteiktas:

UZ AUGŠU