izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Atkritumu apsaimniekošanas iepirkumi

Iepirkumu uzraudzības birojs un Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA) izstrādāja „Vadlīnijas ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanai”.

LASUA ir sabiedriska organizācija, kuras 50 biedri veido gandrīz 90% no kopējā Latvijas tirgus apjoma atkritumu apsaimniekošanā. LASUA biedri ir profesionāli uzņēmumi, kas nodarbojas ar sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārstrādi, apglabāšanu un rūpniecisko atkritumu izvešanu. LASUA ir izveidojusi šīs vadlīnijas, lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Iestādēs un palīdzētu tām izprast šo atkritumu apsaimniekošanas specifiku. 

Vadlīnijas attiecas uz visām ārstniecības iestādēm, kas rada bīstamos atkritumus un organizē iepirkumus par to apsaimniekošanu. Vadlīnijas iesaka prasības, kuras ieteicams ievērot visos ārstniecības atkritumu apsaimniekošanas posmos.

Vadlīnijas ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanai

UZ AUGŠU